– Gyllen anledning for erfaringsutveksling

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

– Regjeringen legger stor vekt på å holde nær kontakt med våre partnere i EU. Dette er særlig viktig hva gjelder arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson etter deltagelse på EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og politisk rådgiver Ulrikke Holmøy i Aten i forbindelse med EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte 29. og 30. april. Foto: Konstantinos Skenteris

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltok 29. og 30. april på EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte. Møtet ble holdt i Aten av det greske EU-formannskapet.

Eriksson understreker viktigheten av å delta i slike fora:

– Det er en gyllen anledning både for erfaringsutveksling og for å fremme norske vurderinger og posisjoner, sier han.

Et felles arbeidsmarked i EØS-området
Norge er gjennom EØS-avtalen fullt integrert i det indre marked, hvor fri bevegelse av personer og arbeidstagere står helt sentralt. Avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Dette er utgangspunktet for departementets EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet.

Eriksson sier at den frie bevegelsen av arbeidstagere kommer alle land til gode, også Norge:

– Det er viktig å sørge for at denne friheten til bevegelighet ikke leder til utvikling av grå økonomi eller utilbørlig utnyttelse av velferdssystemer i de ulike land, sier han.

Diskuterte bekjempelse av svart arbeid
Bekjempelsen av svart arbeid var blant temaene under Aten-møtet som også omfattet diskusjoner om hvordan landene i Europa skal hente seg inn etter den økonomiske krisen og skape nye arbeidsplasser. En vesentlig del av arbeidet for å komme ut av krisen innebærer arbeidsmarkedsreformer for å hindre langtidsledighet og øke yrkesdeltakelsen.

Det ble i tillegg diskutert hvilken rolle minstelønninger kan spille i de enkelte land for å fremme sysselsetting og sosial inkludering.

Deltar jevnlig på uformelle ministermøter
Solberg-regjeringen fører en aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU og deltar jevnlig i de uformelle ministermøtene som EØS-avtalen gir Norge adgang til.

25. april deltok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på EUs uformelle regionalministermøte og 28. og 29. april deltok helse- og omsorgsminister Bent Høie på EUs uformelle helse- og omsorgsministermøte.

Mer informasjon
Les mer om Norges samarbeid med EU på arbeids- og sosialsområdet her
Les mer om Rådet for den europeiske union her

Til toppen