Statsbudsjettet 2015

Et mer moderne og effektivt politi

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner til igangsetting og gjennomføring av politireformen samt videre satsing på IKT i politiet.

– Regjeringen vil skape en handlekraftig og moderne politiorganisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiet skal sikre god beredskap og yte god publikumsservice, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Dette vil regjeringen gjøre ved å slå sammen politidistriktene til å bli færre og større. Samtidig skal politiets tilstedeværelse styrkes lokalt. Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til dette formålet i 2015.

Mer penger til IKT og mobile enheter

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til IKT i politiet med 40 millioner kroner i 2015. Av dette er 23,5 millioner kroner foreslått til tiltak som gjør det mulig for poltiet å benytte håndholdte enheter til ID-kontroll.

16,5 millioner kroner foreslås bevilget til mobil tilgang til politiets systemer.

– Mobile enheter gir personell ute på oppdrag tilgang til politiets IT-systemer, og vil effektivisere politiets utførelse av sine oppgaver, sier justis- og beredskapsministeren.

Videre foreslår regjeringen å videreføre bevilgningen på 200 millioner kroner fra 2014 til IKT- tiltak i politiet. Dette omfatter implementering av politiregisterloven, nytt saksbehandlersystem for pass og innføring av nasjonalt ID-kort.

  • Statsbudsjettet 2015 - departementets samleside
  •