Nytt regjeringskvartal

Et regjeringskvartal med gode arbeidsplasser

- Skal vi lykkes med å skape gode arbeidsplasser må vi lytte til de som arbeider i departementene. Arbeidet skal skje med aktiv brukermedvirkning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Sanner gir nå Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med å lage et rom og funksjonsprogram for det nye regjeringskvartalet. Utforming av selve arbeidsplassene skal skje i tett samarbeid med KMD.

Regjeringen besluttet 25. mai at kontorene i det nye regjeringskvartalet utformes i åpne løsninger som gjør det mulig å veksle mellom ulike arbeidsformer, konsentrasjonsarbeid, små møter og prosjektarbeid. Alle ansatte skal ha faste plasser.

- Gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet gir oss en unik anledning til å tenke nytt. Det er viktig at kunnskapsarbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet er attraktive, gir mulighet for å bruke ny teknologi på en effektiv måte og er tilpasset de oppgavene som skal løses i departementsfellesskapet, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen legger foreløpig opp til en arealnorm på 23-25 kvadratmeter per ansatt inkludert fellesarealer og 15 kvadratmeter per ansatt arbeidsplass-areal.

Arbeidet med rom- og funksjonsprogram skal blant annet kartlegge behovene departementene har og vurdere om den foreslåtte arealnormen er hensiktsmessig. Programmet skal også skissere mulige fellesfunksjoner som kantine, resepsjon, møteromssenter og presserom.

Statsbygg vil bruke ekstern ekspertise i prosessen. Oppdraget er utlyst på Doffin.

En utredning viser at det vil være behov for 5700 arbeidsplasser i 2034. Dette tallet ligger til grunn for utforming av regjeringskvartalet.

Til toppen