Vis hele kalenderen

05.06.2014

  • Etatsledersamling

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Både næringsministeren og fiskeriministeren deltar på en samling av lederne i departementets underliggende etater.