Europa Nostra-priser til norske prosjekter

EØS-midlene

Det begynner å bli en tradisjon: Også i år vanker det heder og ære til europeiske kulturarvprosjekter Norge har støttet gjennom EØS-midlene. Se listen her.

FØR: FN-vaktpost på taket og nedlagt t-skjortebutikk for de fredsbevarende soldatene. Foto: Home for Cooperation

Det begynner å bli en tradisjon. Også i år vanker det heder og ære til europeiske kulturarvprosjekter Norge har støttet gjennom EØS-midlene. Se listen her.

De prestisjetunge Europa Nostra-prisene deles ut i samarbeid med Europakommisjonen. Tre prosjekter Norge har finansiert gjennom EØS-midlene, nådde opp i konkurransen med 160 nominerte fra over 30 land i år.

Home for Cooperation, Kypros
På 1950-tallet lå bygningen tvers over gaten for det mest luksuriøse hotellet i hovedstaden Nikosia. Fra 1974 ble huset liggende midt i den demilitariserte buffersonen. Kun en liten butikk i første etasje, som laget og solgte t-skjorter til FNs fredsbevarende styrker, ble igjen. FN opprettet også en vaktpost på taket mens bygningen ellers forfalt. I dag er huset et levende møtesenter for undervisning og dialog mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. Senteret er tilgjengelig både fra nord og sør. Ifølge Europa Nostra har prosjektet gitt et svært viktig bidrag til å skape liv i den forlatte buffersonen Europa Nostra har satt på listen over truede kulturminner i Europa. Home for Cooperation får pris i klassen for restaurering.

I DAG: Levende senter for dialog mellom befolkningene nord og sør på øya. (Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD)

 

Linhas de Torres Vedras, Portugal
Torres Vedras er den militære forsvarslinjen som ble reist rundt Lisboa under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Den består av 152 større og mindre festninger/militærinstallasjoner som har forfalt og blitt forsømt. Norsk støtte gjennom EØS-midlene har bidratt til å bevare denne viktige europeiske kulturarven og gjort området tilgjengelig for allmennheten og turister gjennom å skape en ny sightseeing-rute. Linhas de Torres Vedras får pris i klassen for restaurering.

Atjaro, Ungarn
Miskolc er en stor by nord i Ungarn med en stolt historie fra middelalderen. Den økonomiske tilbakegangen har hatt en negativ effekt på utviklingen i byen. Mange unge mennesker har flyttet for å finne jobb andre steder. Med støtte fra EØS-midlene har et omfattende kulturminnevernprogram blitt gjennomført. Byens industrielle fortid er bevart og gitt nytt liv i form av nye kulturaktiviteter. Ifølge Europa Nostra har prosjektet fremmet en fornyet følelse av urban identitet og gjenskapt lokal stolthet. Prosjektet får pris i klassen for kulturell bevisstgjøring/utdanning.

I tillegg til sin egenverdi, gir kulturarven et betydelig bidrag til arbeidsplasser og lokal utvikling. Tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at 40 prosent av verdens turisme har en kulturell dimensjon. Kulturminner er også en viktig ressurs for bærekraftig utvikling og sosial utjevning.

     Les mer: Delta i avstemningen

Europa Nostra-prisene skal deles ut under en stor seremoni i Wien 5. mai. Det europeiske folks kulturpris skal deles ut samtidig. Vinneren kåres gjennom en internettbasert avstemning på Europa Nostras nettsider.

Neste år skal Europa Nostra-prisene deles ut i Oslo.

     Les mer: Tidligere prosjekter som har mottatt Europa Nostra-prisen

Til toppen