Europa gir energibransjen nye muligheter

- Omleggingen til mer fornybar kraft i Europa gir nye muligheter for samspill med vår kraftproduksjon. Men da må markedene fungere, mener olje-og energiminister Tord Lien .

- Omleggingen til mer fornybar kraft i Europa gir nye muligheter for samspill med vår kraftproduksjon. Men da må markedene fungere, mener olje-og energiminister Tord Lien.

Torsdag innledet Lien på EnergiNorges vinterkonferanse "Fremtidens kraft" i Berlin.

- Det skjer mye på energisiden i Europa, ikke minst her i Tyskland. På dette området er Europa viktig for Norge, og Norge er viktig for Europa, sa olje- og energiminister Tord Lien.

- Det er ingen tvil om at fremtidens kraft vil være et resultat av valgene som tas i dag. Stabil kraftforsyning er grunnleggende i et moderne samfunn, og Norge har store energiressurser, understreket han.

Lien beskrev hovedinnholdet i norsk energipolitikk, med vekt på elsertifikat-ordningen, konsesjonsbehandlingene og behovet for et robust nett.

Lien viste til traktaten med Sverige om et felles system for elsertifikater. Innen 2020 skal ordningen årlige utløse  26,4 terrawattimer ny fornybar kraft samlet i de to landene.  Han understreket at rammene for avtalen ligger fast.

- All ny fornybar kraft som settes i drift innen 2020 har rett til sertifikater. Men det er bare etterspørsel etter 26,4 terrawattimer i elsertifikatsystemet. Derfor er det opp til markedet å regulere utbyggingen. De som kommer sent i gang kan risikerer at det ikke er plass til dem i systemet. Dette har det vært bred enighet om i Stortinget, understreket Lien.

Fredag møtte Lien Tysklands energiminister Sigmar Gabriel, les mer om det her.

Les statsrådens innlegg her.

Olje- og energiminister Tord Lien i debatt med stortingsrepresentantene Terje Aasland (Ap) og Odd Henriksen (H) under EnergiNorges vinterkonferanse torsdag (foto: OBE/OED).

Til toppen