Europa høyt på agendaen i alle departementer

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Etter forrige ukes besøk har representanter fra den politiske ledelsen i samtlige departementer vært på samling i Brussel. Nå skal regjeringen få regelverk som har ligget på vent inn i EØS-avtalen.

Ingvild Stub var leder for gruppen med norske statssekretærer og politiske rådgivere i Brussel. (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Etter forrige ukes besøk har representanter fra den politiske ledelsen i samtlige departementer vært på samling i Brussel. Nå skal regjeringen få regelverk som har ligget på vent inn i EØS-avtalen.

Til sammen 39 statssekretærer og politiske rådgivere har i løpet av de to besøkene fått en mangfoldig innføring i EU, EØS og europeisk politikk. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingvild Stub, har ledet begge de to besøkene. Hun er tydelig når hun forteller hva som er det viktigste å ta med seg hjem til det politiske arbeidet i departementet.

– Vi arvet en ganske tung bør i form av regelverk som burde vært tatt inn i EØS-avtalen. Det er det viktig for denne regjeringen å rydde opp i, sånn at vi unngår at det er sås tvil om at vi mener alvor med at vi vil ha en oppdatert EØS-avtale og like vilkår for alle når det gjelder adgang til det indre marked.

Kompetanseheving
Stub mener også turen er viktig for å heve kompetansen om EU-systemet. Den politiske ledelsen styres til daglig av departements agenda og dag-til-dag-saker, og det er begrenset med tid til å sette seg inn i noe så omfattende som EU. Og selv om mange i regjeringsapparatet har erfaring med dette feltet, så er det nyttig at alle får en felles forståelse.

– Jeg tror fordelen med en sånn tur som dette er at vi starter på samme sted, og får litt samme utgangspunkt. Det tror jeg er fornuftig.  EU er et dynamisk system, så jeg tror det lønner seg selv for de som har vært borti det før å holde seg oppdatert. Dessuten er dette et viktig år for EU, med en ny Europakommisjon som kommer inn og skal lage et nytt arbeidsprogram. Jeg tenker at det er godt tidspunkt å oppsøke byen og høre hva som sies, forteller Stub.

Dette bekreftes av Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.  For ham har turen vært en nyttig oppfriskning.

– Når vi nå har gjennomført denne turen, og med det vi har lært, vil det definitivt være lettere å komme tilbake til Brussel neste gang. Vi har mange kontakter her i byen som vi bør være flinke til å bruke, sier Aarset.

Politikerne hadde et variert program. Her fra en sesjon med Danmarks ambassadør til EUs komite for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Lisbet Zilmer-Johns (Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

 

Skal være i forkant
Regjeringen har lovet å føre en mer aktiv Europapolitikk. Stub poengterer at det ikke kun er noe de sier. Derfor har det også vært et tema i Brussel. Fra ulike vinkler har politikerne sett på hvordan man kan klare å være i forkant, og være med på å utforme europeiske debatter sånn at man har innflytelse på kommende EU-regelverk. 

– Nå har vi dessverre da en ryddejobb å gjøre parallelt, men vi ønsker nå veldig å komme i gang med å være tidligere ute og påvirke mer og mer aktivt, sier Stub.

Her får hun støtte av Paul Chaffey som er statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Han mener at noen forutsetninger må være på plass for å lykkes med en mer aktiv holdning til EU-samarbeidet, der Norge både passer på å ivareta viktige norske interesser, og bidrar på en positiv måte inn i prosesser der Norge har mye å bidra med.

– Politisk ledelse i alle departementene må prioritere Europa høyt og ha nødvendig kunnskap om EUs institusjoner, prosesser og holdninger. Vårt besøk i Brussel har vært et svært godt bidrag til dette, sier Chaffey. 

Trigget de politiske instinktene
Stub har fått gode tilbakemeldinger fra sine kolleger etter Brussel-turene. Særlig de delene av programmet som formidler hvordan EU er et politisk forum.

– Dette trigger nok kreativiteten og de politiske instinktene hos oss på en måte som jeg tror er bra. Innledningene fra medlemmer av Europaparlamentet løftet de politisk interessante debattene, dro opp skillelinjer og løftet opp temaer som vi responderer på som politikere, forteller Stub.

På vei over til Europakommisjonen og et møte med kabinettet til kommissær Malmström. (Anders Aalbu, EU-delegasjonen)

Hun nevner også innspillene fra medlemmene av kabinettet til Cecilia Malmström, som er kommissær for innenrikssaker i Europakommisjonen.

– Der er det jo både det politiske, men også det at de er ganske tilsvarende i sin funksjon. Det er en gjenkjennelse av arbeidsmåter, måter å jobbe på både overfor et embetsverk, og andre politiske ledelser i andre departementer for å sikre god koordinering og samhandling som jeg synes det er mye å lære av.

I tillegg til det omfattende programmet politikerne hadde i fellesskap, hadde mange av dem også en individuell del rettet direkte mot deres departement. Chaffey skryter av det individuelle opplegget som var laget for ham.

– Jeg hadde et meget interessant møte med noen av de norske ekspertene i EU-kommisjonen, og møter om forenkling, fornying og digitalisering med noen av de øverste ansvarlige i EU, forteller Chaffey.

Nyttig å treffe nordmenn i Brussel
Flere andre trakk også frem møter med norske eksperter i Brussel som meget nyttige. Under begge turene ble det arrangert en mottakelse der en rekke nordmenn i Brussel var invitert. Mange av dem kjente sin besøkelsestid og oppsøkte politikerne fra fagdepartementer som jobber med deres saker, og ga dem innspill til hvordan man bør jobbe, prosesser man bør følge med på og debatter som berører sentrale norske interesser og behov.

– Vi er veldig opptatt av å fortsette den dialogen, også utenom våre Brussel-besøk, og vi er veldig opptatt av å bruke de nordmennene som jobber i Brussel i ulike kapasiteter som en lyttepost, og som en kompetansebase for vårt arbeid med en aktiv Europapolitikk. Vi er helt avhengig av å få innspill fra de som ser hva som beveger seg i de ulike EU-institusjonene, presiserer Stub.

 

Til toppen