Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europa lyttet til Norge under EUs grønne uke

Av Anders Aalbu og Stian Mathisen, EU-delegasjon

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge deltok aktivt med representanter fra både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet da EUs Green Week ble arrangert i Brussel 3.-5. juni. Årets tema var sirkulær økonomi, ressurseffektivitet og avfall.

EUs Green Week er den største årlige konferansen som tar for seg europeisk miljøpolitikk. Innenfor årets valg av tema ligger det også et mål om nye arbeidsplasser i miljøsektoren.

I løpet av de tre dagene Green Week varte ble temaet angrepet fra en rekke vinkler – både gjennom paneldiskusjoner, presentasjoner, utstillinger og kåringer. Norge var representert i to paneler.

Delte norske erfaringer
Pål Spillum er leder for seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet. Han deltok i en sesjon som tok for seg plastgjenvinning, og hvordan det kan gjøres innenfor rammene av en sirkulær økonomi. Spillum var særlig invitert for å dele norske ideer og erfaringer med gjenvinning av plast, og fortalte tilhørerne om veien frem mot plastprodukter uten giftstoffer og en mer bærekraftig gjenvinningsprosess.

– Vi ønsker å gjenvinne så mye plast som mulig på en trygg og kostnadseffektiv måte, men uten å gjenvinne de farlige stoffene, fortalte Spillum tilhørerne.

Miljødirektoratet er overbevist om at veien videre må gå gjennom innovasjon kombinert med god reguleringspolitikk. Reguleringene bør gi insentiver til bruk av plast uten farlige stoffer, produktdesign som legger til rette for gjenvinning og økt bruk av sorteringsteknologi som sikrer at de farlige stoffene ikke blir resirkulert.

– For å lykkes med en sirkulær økonomi på dette området må vi både ha en kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Disse må rettes inn mot EUs politikk for kjemikalier, produkter og avfall. Videre er det viktig at disse reguleringene sees i sammenheng, utfyller hverandre og virker sammen, sa Spillum fra talerstolen.

Han fortalte at den totale gjenvinningsgraden for plastemballasje i Norge var 36 prosent i 2010, og at direktoratet ser et potensial for at denne kan øke til 63 prosent innen 2020.

En kamp mot avfall til havs
Norges andre representant var avdelingsdirektør Ingvild Swensen i Klima- og miljødepartementet. Hun presenterte Norges politikk for å forhindre marint avfall, under en sesjon ledet av direktør Rick Thompson i T-Media.

Ingvild Swensen poengterte at mikroplast er et globalt problem. (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen)

Swensen åpnet med å si at Norge, som en marin nasjon, er ekstra opptatt av tilstanden i havet.

– Vi må hindre at avfall ender opp i havet. Vårt arbeid er å lage regelverk som fører til ansvarlige handlinger, sa hun

Som et eksempel fortalte Swensen om det norske regelverket for tapt fiskeutstyr.

– Tapt fiskeutstyr er et stort problem, som fører til avfall i havet. Havressursloven sier hvordan man skal behandle dette. Den som mister utstyret har ansvaret for å finne det, hvis ikke må det meldes fra til Kystvakten, sa Swensen.

Mikroplast - et globalt problem
Hun påpekte at Norge ser fram til å samarbeide med EU og EUs medlemsland om å bekjempe forsøpling til havs. Samtidig la hun vekt på at Norge også er svært opptatt av mikroplast som et globalt miljøproblem. Helt konkret dreier det seg om bittesmå plastpartiklene som kan komme inn i næringskjeden og gjøre stor skade. Swensen informerte om at Norge vil fremme et forslag til en omfattende studie av virkningene mikroplastikk har på miljøet, under FNs kommende miljøforsamling som starter 23. juni.