European Commodity Clearing AG gis tillatelse som sentral motpart (CCP)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har gitt European Commodity Clearing AG (ECC) tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Finansdepartementet har gitt European Commodity Clearing AG (ECC) tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd.

Tillatelsen er gitt på vilkår.

Finansdepartementets vedtak kan leses her