Europeisk konferanse om konkurranse og arbeidsforhold i transportsektoren

Hva må til for at europeiske land skal få en mer effektiv og samordnet regulering og kontroll innenfor transportsektoren, med sikte på konkurranse på mer like vilkår? Dette er ett av spørsmålene som skal drøftes ved en europeisk konferanse i Paris 16. april. Konferansen arrangeres av franske myndigheter.

Fra norsk side deltar statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, og politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, Ulrikke Holmøy.

Konferansen tar for seg utviklingen innenfor godstransport med lastebil, med vekt på å drøfte blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan blir konkurranse- og arbeidsforholdene påvirket av de forskjeller som finnes mellom enkelte land når det gjelder regelverk for arbeidsliv og sosiale rettigheter?
  • Hvordan kan landene samarbeide for å forbedre kontrollvirksomhet og håndheving av regleverk på en måte som bidrar til mer like konkurranse- og arbeidsforhold?

Program for konferansen

For mer informasjon kontakt Samferdselsdepartementets pressetelefon 919 14 777 eller statssekretær Bård Hoksrud, mobil: 909 19 838.

Til toppen