Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluerer kjøpesenterforskriften

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har startet opp en evaluering av dagens kjøpesenterforskrift. Asplan Viak har fått oppdraget og en bredt sammensatt referansegruppe vil følge arbeidet.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpsentre trådte i kraft i 2008 og har en varighet på inntil 10 år. Bestemmelsen gir føringer for lokalisering av kjøpesentre. Hensikten med evalueringen er å vurdere om bestemmelsen er formålstjenlig

- Det er viktig å få vurdert om dagens kjøpesenterbestemmelse virker etter hensikten, sier statsråd Jan Tore Sanner.

- En viktig hensikt med bestemmelsen er å styrke by- og tettstedssentrene og å sikre samordning på tvers av kommunegrensene. Samtidig må dette veies opp mot viktigheten av det kommunale selvstyret, sier Sanner.

Evalueringen skal se på om dagens bestemmelse:

  • Styrker eksisterende by- og tettstedssentre.
  • Bidrar til effektiv arealbruk, miljøvennlige transportvalg og reduksjon av klimagassutslipp.
  • Bidrar til samordning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Er et effektivt og rasjonelt virkemiddel.

Med i referansegruppen er fylkeskommunene i Akershus og Aust-Agder, fylkesmennene i Østfold og Sør-Trøndelag, Stavanger kommune, Virke, og Sektor Gruppen AS.

Utkast til sluttrapport skal foreligge i begynnelsen av 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen