Evaluering av brannene i Lærdal, Flatanger og på Frøya

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en ekstern evaluering av brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya. Bakgrunnen for oppdraget var å foreta en helhetlig gjennomgang og evaluering av disse hendelsene, blant annet for lettere å kunne identifisere felles læringspunkter.

Rapporten vil bli sendt på høring til berørte kommuner, fylkesmannsembeter og etater, og vil inngå i departementets vurdering av det fremtidige brann- og redningsvesenet.

Les evalueringen (pdf)

Til toppen