Evalueringsrapportene for orkester og scene overlevert kulturminister Thorhild Widvey

- Jeg takker for rapportene, og ser frem til å sette meg inn i resultatet av evalueringen. Fagpanelene har gjort en stor innsats, og rapportene vil inngå som en del av grunnlaget for dialogen mellom Kulturdepartementet og de ulike institusjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Ekspertpanelene for vurdering av orkesterinstitusjoner og scenekunstinstitusjoner.

Ekspertpanelene for vurdering av orkesterinstitusjoner og scenekunstinstitusjoner. F.v.: Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig, Håkon Berge (leder for orkesterevalueringen), kulturminister Thorhild Widvey, Mette Brantzeg (leder for scenekunstevalueringen), Hallfrid Velure og Audun Hasti. (Foto: KUD/Ketil Frøland)

- Jeg takker for rapportene, og ser frem til å sette meg inn i resultatet av evalueringen. Fagpanelene har gjort en stor innsats, og rapportene vil inngå som en del av grunnlaget for dialogen mellom Kulturdepartementet og de ulike institusjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Hun fikk fredag 13. juni overlevert evalueringsrapportene for orkester og scenekunst, der tre ulike institusjoner innenfor hvert fagfelt er evaluert.

De evaluerte teatrene er Det Norske Teatret, Trøndelag Teater og Nordland Teater.

De evaluerte orkestrene er Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester og Det Norske Blåseensemble anno 1734.

Formålet med evalueringene har vært å framskaffe informasjon og innsikt som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på scenekunstområdet og musikkområdet nås. Evalueringene har lagt vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Det er andre gang det gjennomføres slik evaluering. Opplegget for evaluering av scenekunstinstitusjoner ble utarbeidet høsten 2012 i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening. Det er nå videreført med mindre justeringer og tilpasset slik at det også kan omfatte orkestrene.

Ekspertpanelet for vurdering av orkesterinstitusjoner har bestått av:

Håkon Berge (leder), Gro Bergrabb, Thorstein Granly og Gro Shetelig

Ekspertpanelet for vurdering av scenekunstinstitusjoner har bestått av:

Mette Brantzeg (leder) Audun Hasti, Hallfrid Velure og Jon Tombre

Flere bilder fra overrekkelsen finner du på www.flickr.com/photos/kulturdepartementet

Til toppen