Eventuelt salg av Austre Adventfjord på Svalbard

Saken om eiendommen Austre Adventfjord er til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet og i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Austre Adventfjord ligger i nærheten av Longyearbyen. Eiendommen utgjør 0,35 prosent av landarealet på Svalbard. Den er i privat eie av Horn-familien, som muligens ønsker å selge eiendommen. De har også meldt interesse for å vurdere mineralvirksomhet på eiendommen, ved å innmelde såkalte funnpunkter.

– Vi har hatt møte med representanter for Austre Adventfjord om saken. Direktoratet for mineralforvaltning behandler nå saken om funnpunkter og utmål, sier næringsminister Monica Mæland.

– Det er positivt med ny næringsvirksomhet på Svalbard. Jeg er åpen for å vurdere løsninger i denne saken. Men næringsvirksomhet må utøves innenfor de rammene som regulerer slik virksomhet på Svalbard, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig departement for forvaltning av statens grunn på Svalbard. NFD har ikke mottatt tilbud om å kjøpe eiendommen.

– Jeg er kjent med at det foreligger en heftelse på eiendommen. Den kan innebære at det er krav om samtykke fra staten for å selge eiendommen Austre Adventfjord til utenlandske selskaper og statsborgere. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå hvilken betydning denne heftelsen vil få for et eventuelt salg av eiendommen.

Fakta:

  • Den norske stat eier i dag ca. 95 prosent av landarealet på Svalbard. Gjennom selskapene Store Norske Spitsbergen Kull Company AS og Kings Bay Kull Company AS eier staten i tillegg henholdsvis 3,2 prosent og 0,47 prosent.
  • Horn-familiens eiendom Austre Adventfjord ligger i nærheten av Longyearbyen og utgjør 0,35 prosent av landarealet på Svalbard.
  • NFD er ansvarlig departement for forvaltning av statens grunn på Svalbard.
  • Bergverksordningen for Svalbard regulerer retten til å skaffe seg bergrettigheter på Svalbard. Bergverksordningen gir enhver person eller selskaper som er hjemmehørende i stater som har ratifisert Svalbard-traktaten, rett til å skaffe seg bergrettigheter på Svalbard. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard behandler saker etter Bergverksordningen.
Til toppen