Fagrapporter om folkehelsearbeidet

Helse- og omsorgsdepartementet fikk i går mandag 30. juni overlevert to rapporter som skal være med å legge grunnlaget for en ny folkehelsemelding. "Folkehelserapporten 2014" fra Folkehelseinstituttet beskriver befolkningens helse. Helsedirektoratets "Rapport om samfunnsutvikling for bedre folkehelse" beskriver status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet.

Helse- og omsorgsdepartementet fikk i går mandag 30. juni overlevert to rapporter som skal være med å legge grunnlaget for en ny folkehelsemelding. "Folkehelserapporten 2014" fra Folkehelseinstituttet beskriver befolkningens helse. Helsedirektoratets rapport "Samfunnsutvikling for bedre folkehelse" beskriver status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet.

- Disse to rapportene er viktige innspill til det arbeidet vi nå skal gjøre for å utvikle regjeringens folkehelsepolitikk. Våren 2015 vil vi legge frem en ny folkehelsemelding, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

I arbeidet med ny folkehelsemelding har Helse- og omsorgsdepartementet opprettet en egen nettside. På nettsiden inviteres det til å komme med kommentarer og innspill til regjeringens folkehelsepolitikk. Det er også mulig å kommentere innholdet i rapportene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Gå til innspillssiden for ny folkehelsemelding

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen