Utdanningskvalitetsprisen for bruk av rollespill i lærerutdanningen

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2014 på én million kroner går til lærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold for profesjonsverkstedet «As if». Der bruker de rollespill for å bringe praktiske problemstillinger fra skolehverdagen inn i utdanningen.

– Jeg er glad for at prisen i år går til en lærerutdanning. Når jeg snakker med nyutdannede lærere, forteller de ofte at overgangen fra studier til jobb er stor. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har utviklet konkrete verktøy for å forberede studentene på virkeligheten i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Sammen med NOKUT-direktør Terje Mørland, delte han i dag ut prisen til vinnerne ved høyskolen.

Lærerutdanningen har fått kritikk for at studentene kun tilegner seg erfaring fra skolen i praksisperioder. Profesjonsverkstedet svarer på denne kritikken ved å bringe problemstillinger fra skolehverdagen inn i utdanningens faglige fellesskap og læringsmiljø.


Bruker rollespill
I profesjonsverkstedet får studentene anledning til å trene på realistiske situasjoner som vil møte dem i arbeidslivet som lærer. Gjennom rollespill må studentene løse oppgaver knyttet til håndtering av elevgrupper, foreldre, kollegaer og skolen som institusjon. Studentene får direkte tilbakemelding fra lærere og medstudenter på hvordan de håndterte oppgaven.

– Det studentene lærer i profesjonsverkstedet bidrar til å gjøre dem til trygge, løsningsorienterte og kompetente lærere, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.
– Dessuten skaper verkstedet bedre læringsmiljø, studentmedvirkning, forskningsbasering, kreativitet og nyskaping i utdanningen. Det gjør «As if» til verdig vinner av årets Utdanningskvalitetspris. 

  • Les priskomiteens begrunnelse herKunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris
Utdanningskvalitetsprisen skal stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine og motivere fagmiljøene ved universiteter og høgskoler til å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvaliteten.

  • Les mer om prisen her
Til toppen