Felles forskningsprosjekter mellom Norge og Tsjekkia

EØS-midlene

Kreft, Huntingstons sykdom, forurensing, CCS, innovasjon i helse- og omsorg. Listen er lang over temaer norske og tsjekkiske forskere nå skal forske sammen på.

Foto: EU

Konkurransen om støtten på rundt 100 millioner kroner har vært knallhard. Det kom inn 389 felles søknader fra tsjekkiske og norske forskningsinstitusjoner. Så langt er det kun penger til å finansiere 19 av prosjektene.

Forskningssamarbeidet er finansiert av det norske folk gjennom EØS-midlene.

27 miljøer fra 17 norske institusjoner har sluppet gjennom nåløyet:

  • Høgskoler: Gjøvik (HiG), HiOA, Lillehammer (HiL), NIH (Idrettshøgskolen) og NHH
  • Institutter: Bioforsk (2), NGU, NILU (2), NINA, HiOA NOVA, SINTEF (2), Transportøkonomisk institutt
  • Universiteter: NTNU (2), UiB, UiO (3)
  • Universitetssykehus: OUS (5)
  • Bedrifter: Integrated Detector Electronics AS

Tallene i parentes indikerer antall prosjekter per institusjon. I noen tilfeller er flere norske partnere involvert i samme prosjekt.

Fra tsjekkisk side deltar 30 miljøer fra 22 institusjoner. Charles University i Praha, Masaryk University i Brno og Det tsjekkiske vitenskapsakademiets forskningsinstitutter leder mange av prosjektene.

     Last ned: Liste over alle godkjente prosjekter

Søknadene ble evaluert av over 390 internasjonale eksperter fra hele verden. De innstilte prosjektene fikk mellom 13,5 og 15 poeng av 15 mulige. Dette borger for høy kvalitet. Det er også fortsatt et lite håp for prosjektene som er satt opp på ventelisten.

– Tsjekkiske og norske myndigheter ser om det er mulig å finansiere noen flere prosjekter ved å flytte ubrukte midler fra andre EØS-middelfinansierte programmer i Tsjekkia, sier Forskningsrådets koordinator for EØS-midlene Aleksandra Witczak Haugstad.
     
     Les mer: Forskningsprogrammer gjennom EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge en rekke forskingsprogrammer med land i Sentral-Europa. I øyeblikket er det lyst ut støtte til forskningssamarbeid mellom Latvia og Norge.

     Les mer: Utlysning av forskningssamarbeid med Latvia

Til toppen