Felles norsk-svensk rammeavtale om anskaffelse av lastevogner

-En meget viktig norsk-svensk avtale om felles anskaffelse av lastevogner er nå på plass. Avtalen er et konkret eksempel på mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet for å oppnå gode løsninger og betydelige besparelser for begge land, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Sverige signerte 28. mai rammeavtalen på lastevogner med firmaet Rheinmetal MAN Military Vehicles (RMMV) etter å ha avventet signering inntil det svenske konkurransetilsynet kom med sin konklusjon. Tidligere i mai ga det svenske konkurransetilsynet klarsignal til at også Sverige kunne signere rammeavtalene.

Norge signerte rammeavtalen 31. mars i år. Samtidig med at Forsvarets logistikkorganisasjon signerte rammeavtalen, ble det også signert vedlikeholdsavtale og en initiell bestilling på nye lastevogner, til en verdi på i overkant av en milliard kroner. Avtalene vil gi Forsvaret nye lastevogner med avanserte teknologiske løsninger og med en meget god beskyttelse. Lastevognene vil være viktige for Forsvarets, og spesielt Hærens, utholdenhet og operative evne ved kriser og krig. Parallelt med signeringen av leveranseavtalene, er det inngått en avtale om industrielt samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og RMMV.

Når Norge og Sverige nå i felleskap har signert rammeavtalene, betyr det sparte penger for begge land i form av lavere anskaffelseskostnader og reduserte driftskostnader gjennom levetiden til lastevognene. Ved at begge land har valgt å anskaffe lastevogner fra den samme leverandøren, ligger det til rette for at man kan oppnå ytterligere gevinster gjennom samarbeid om logistikkløsninger, utdanning og gjennomføring av operasjoner.

Norge ved Forsvarets logistikkorganisasjon og Sverige ved Försvarets materiellverk har i samarbeid fremforhandlet avtalene med RMMV. 

 

Les også artikkel fra signeringen 31. mars 2014 hos forsvaret.no

Til toppen