Felles oppstartsmøte for kompensasjonsordningen

Presseinvitasjon

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsrådene Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen inviterer til dialogmøte hos Næringsforeningen i Tromsøregionen, Grønnegata 83, Tromsø, 1. juli fra kl. 12.00 – 15.00.

1. juli endres ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Muligheten til å ha en lav arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å sikre verdiskapningen i hele landet. I nord er veksten sterk i flere næringer. Allikevel har Nord-Norge noen særskilte utfordringer, blant annet med store avstander.

EUs nye regelverk for regionalstøtte gjør at enkelte sektorer ikke lenger kan være en del av ordingen, blant annet transportnæringen. Dette var regjeringen uenig i, men ettersom EU besluttet dette før sommeren i 2013, har vår viktigste oppgave vært å jobbe for at færrest mulig rammes av dette.

Regjeringen har foreslått at alt som tas inn av økte avgifter som følge av endringen skal brukes til kompenserende tiltak i de tre nordligste fylkene.

Næringslivet i nord og stortingsrepresentanter er tydelige på at transportnæringen er viktig for å fortsette veksten i landsdelen og at utbygging av infrastruktur kan være en løsning. Derfor vil regjeringen bruke om lag 1 600 millioner kroner de neste årene på infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge og økt statlig kjøp av persontransport.

For å komme raskt i gang må vi identifisere prosjekter som er viktige for næringslivet og kan bygges ut inne rimelig tid. 1. juli avholder vi et felles oppstartmøte for kompensasjonsordningen i Tromsø. Vi har invitert næringslivsorganisasjoner og nordnorske politikere og håper de har med seg gode innspill og forslag.

Regional næringsliv kjenner utfordringene best og er de beste til å foreslå løsninger. På stormøtet vil regjeringen presentere rammene for ordningen og diskutere forslagene som kommer. Sammen skal vi finne prosjekter som raskt kan iverksettes og ferdigstilles, for å bedre transportforhold og konkurransekraften i landsdelen.

 

Pressekontakt
Kommunikasjonsrådgiver Sissel Mossing, tlf. 920 80 147

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00