Fem søkere til etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget ble utlyst offentlig og departementet mottok fem søknader.

Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget ble utlyst offentlig og departementet mottok fem søknader.

Søkerne er:

  • Agderforskning 
  • BI 
  • Bergen kommune 
  • Høgskolen i Lillehammer 
  • Høgskulen i Volda

Senteret skal være en kunnskapsleverandør som utfører egen forskning, samler inn, bearbeider og analyserer eksisterende kunnskap om kulturnæring og kulturnæringsutvikling, og formidler dette. Målgruppene er kunstnere, kulturnæringer, virkemiddelaktører og politikkutformere. Etableringen av senteret er ett av flere kunnskapstiltak som Kulturdepartementet iverksetter. Et annet er etableringen av forskningsprogrammet i Norges forskningsråd om kultur- og mediesektoren. Kostnadsrammen utgjør 5 mill. kroner i 2014. Det tas sikte på tilsvarende årlig finansiering.

- Senteret vil bidra med kompetansen som skal til for å få kulturvirksomhetene opp å stå, slik at de som vil utvikle næring av kultur kan leve av det. Jeg har store forventninger til at et slikt senter vil bidra til en positiv utvikling for kulturnæringen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Utlysning på Doffin

Kulturdepartementet vil foreta en grundig vurdering av søknadene og tar sikte på å tildele oppdraget slik at arbeidet med etableringen av senteret kan starte før sommeren.

 

Til toppen