Vis hele kalenderen

26.05.2014

 • Finansminister Siv Jensen møter økonomer

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Mandag 26. mai inviterer finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer til dialogmøte. De skal drøfte hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres for fremtidig velstand.

  Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 456.
  Tid: Mandag 26. mai kl.10.00-12.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant.  Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet.  
  Påmelding: Fredag 23. mai før kl. 14. Send e-post til presse@fin.dep.no

  Temaet for møtet er Modernisere og reformere norsk økonomi for fremtidig velstand. De viktigste grepene?

  På lang sikt er det først og fremst arbeidsinnsatsen og vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer inntekt og velferd. Tiltak for å heve produktiviteten i norsk økonomi har derfor høy prioritet i Regjeringens arbeid. Finansminister Siv Jensen løfter fram fem områder som særlig viktige: (i) Reformer i offentlig sektor, (ii) mer konkurranse, færre reguleringer og mindre byråkrati, (iii) et bedre skattesystem, (iv) vekt på resultater og (v) tydelige budsjettprioriteringer. Økt produktivitetsvekst er også sentralt i arbeidet til den regjeringsoppnevnte produktivitetskommisjonen som leverer foreløpig rapport februar 2015.

  På dialogmøtet ønsker finansministeren økonomenes synspunkter på hvilke grep som bør tas for å stimulere til en vekstkraftig økonomi og en effektiv offentlig forvaltning. Er det noen produktmarkeder, enkeltnæringer eller deler av arbeids­markedet som peker seg ut som mindre velfungerende?

  De inviterte økonomene er:

  • Professor Hilde Bjørnland (BI)
  • Professor Niels Henrik von der Fehr (UiO)
  • Forsker Ivar Gaasland (UiB/SNF)
  • Professor Rögnvaldur Hannesson (NHH)
  • Professor Victor Norman (NHH)
  • Professor Jørn Rattsø (NTNU)
  • Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH)
  • Professor Tommy Staahl Gabrielsen (UiB)
  • Professor Karen Helen Ulltveit-Moe (UiO)

   

  Kontakt: Kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet eller pressetelefon 911 42 059.

   

Til toppen