Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Priv. til red./presseinvitasjon:

Finansministeren i dialog med økonomer

Mandag 26. mai inviterer finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer til dialogmøte. De skal drøfte hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres for fremtidig velstand.

Mandag 26. mai inviterer finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer til dialogmøte. De skal drøfte hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres for fremtidig velstand.

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 456.
Tid: Mandag 26. mai kl.10.00-12.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant. Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet. 
Påmelding: Fredag 23. mai før kl. 14. Send e-post til [email protected] 

 

Temaet for møtet er Modernisere og reformere norsk økonomi for fremtidig velstand. De viktigste grepene?

På lang sikt er det først og fremst arbeidsinnsatsen og vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer inntekt og velferd.

Tiltak for å heve produktiviteten i norsk økonomi har derfor høy prioritet i Regjeringens arbeid. Finansminister Siv Jensen løfter fram fem områder som særlig viktige: (i) Reformer i offentlig sektor, (ii) mer konkurranse, færre reguleringer og mindre byråkrati, (iii) et bedre skattesystem, (iv) vekt på resultater og (v) tydelige budsjettprioriteringer. Økt produktivitetsvekst er også sentralt i arbeidet til den regjeringsoppnevnte produktivitetskommisjonen som leverer foreløpig rapport februar 2015.

På dialogmøtet ønsker finansministeren økonomenes synspunkter på hvilke grep som bør tas for å stimulere til en vekstkraftig økonomi og en effektiv offentlig forvaltning. Er det noen produktmarkeder, enkeltnæringer eller deler av arbeidsmarkedet som peker seg ut som mindre velfungerende?

De inviterte økonomene er:

 • Professor Hilde Bjørnland (BI) 
 • Professor Niels Henrik von der Fehr (UiO) 
 • Forsker Ivar Gaasland (UiB/SNF) 
 • Professor Rögnvaldur Hannesson (NHH) 
 • Professor Victor Norman (NHH) 
 • Professor Jørn Rattsø (NTNU) 
 • Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH) 
 • Professor Tommy Staahl Gabrielsen (UiB) 
 • Professor Karen Helen Ulltveit-Moe (UiO) 

Mer info: Kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet eller pressetelefon 911 42 059

Til toppen