Fiskeoppdrett gir planteproduksjon

I et Aquaponics-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon. Det er godt nytt for både klima, global vannmangel og bærekraftig matproduksjon.

Anlegget er i praksis et mini-økosystem som gir null utslipp. I et lukket Aquaponics-anlegg resirkuleres vannet. Partikler fra fisk, blant annet fôrrester og feces (fiskebæsj), komposteres og gir plantene nitrogen, fosfor og andre viktige næringsstoffer. Plantene tar opp næringsstoffer som kan være uheldige for fisken i større mengder. Deretter brukes vannet om igjen til fiskeoppdrett.

Lærer av gul salat
Hos Bioforsk Landvik i Grimstad, har et lukket testanlegg vært i drift siden mars 2014.I veksthuset på Landvik står det to test-felt med planter ved siden av hverandre. Det ene feltet gjødsles på vanlig måte med kunstgjødsel. Det andre feltet er en del av Aquaponics-anlegget, hvor plantene får næring fra fiskene. Plantene flyter på vann i isopor-brett. Kunstgjødsel-feltet er grønt og frodig, mens Aquaponics-feltet varierer fra gult til grønt. Hvor mye planter som kan dyrkes avhenger av mengde tilført fiskefôr, antall fisk, og størrelsen på fiskene. Det kreves vanligvis mellom 60 og 110 gram fôr pr kvadratmeter med planter.

Assortert salat
Akvaponi eller aquaponics er et konsept der integrerte systemer kombinerer oppdrett av akvatiske dyr og produksjon av planter i et felles økosystem. Systemet baserer seg på å resirkulere vannet slik at næringsstoffer fra akvakultur (fiskeoppdrett), kan bli benyttet til planteproduksjon. (Foto: Frukt.no)

 

Til toppen