Fiskeridirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning med svar på ny høring i innsigelsessak ifm. Engebøfjellet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra Direktoratet for mineralforvaltning: Reguleringsplan for Engebøfjellet - svar på ny høring i innsigelsessak

Fra Fiskeridirektoratet: Reguleringsplan for Engebøfjellet - svar på ny høring i innsigelsessak

Vedlegg: Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet