Flere søker produksjonstilskudd digitalt

Om lag 86 prosent av de som har søkt om produksjonstilskudd i august, har søkt elektronisk. Det er flere enn i samme periode i fjor.

Om lag 86 prosent av de som har søkt om produksjonstilskudd i august, har søkt elektronisk. Det er flere enn i samme periode i fjor, melder Landbruksdirektoratet.

Til og med 27. august er det registrert 36 627 elektroniske tilskuddsøknader. Sammenlignet med det totale antallet elektroniske søknader som ble levert i søknadsomgangen i august 2013, har det blitt levert i overkant av 700 flere elektroniske søknader nå i sommer. Den positive utviklingen i bruk av elektronisk søknad fortsetter altså.

 

 

 

Til toppen