Flere tømmerkaier

Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt 17 nye og justerte skisser til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Fire prosjekter går videre i søknadsprosessen. Det er satt av 22,4 millioner kroner over Statsbudsjettet for 2014 som skal fordeles i denne runden

Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt 17 nye og justerte skisser til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Fire prosjekter går videre i søknadsprosessen. Det er satt av 22,4 millioner kroner over Statsbudsjettet for 2014 som skal fordeles i denne runden.

Basert på prosjektskisser inviterer SLF nå fire søkere til å gå videre og sende inn fullstendig søknad innen 15. august. De fire søkerne som går videre er;

  • Herre i Bamble kommune (Telemark)
  • Søndenåneset ved Vikedal i Vindafjord kommune (Rogaland)
  • Heningen kai i Uggdal i Tysnes kommune (Hordaland) 
  • Lenvik havn, Finnsnes i Lenvik kommune (Troms)

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive virkesleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt.

Over Statsbudsjettet for 2013 mottok 4 kaianlegg midler til oppgradering.

Tømmerkai
Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt 17 nye og justerte skisser til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen