Statsbudsjettet 2015

Flere uttransporteringer og større internat på Trandum

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flere uttransporteringer og styrking av ID-arbeidet med om lag 200 millioner kroner. Dette inkluderer en videreføring av satsingen fra revidert nasjonalbudsjett 2014 om å returnere utlendinger med tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo.

– Regjeringens mål er at personer uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger skal returneres raskere. Regjeringen foreslår derfor å bevilge om lag 82 millioner kroner til gjennomføring av 1100 flere uttransporteringer og til å styrke ID-arbeidet i politiet.  Dette innebærer en økning på om lag 60 prosent sammenlignet med budsjettforslaget til Stoltenberg II for 2014, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 13 millioner kroner til å øke måltallet for assisterte returer med 200 personer i 2015, fra 2100 til 2300.

Samlet legges det opp til at minst 10100 skal returnere i 2015, fordelt med 7800 tvangsreturer og 2300 assisterte returer.

Større utlendingsinternat

– Som en følge av at regjeringen vil sende ut flere uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger, foreslår vi å bruke 49 millioner kroner til 90 nye plasser på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Vi legger med det til rette for at antall returer kan økes ytterligere i åene fremover, sier Anundsen. 

Innsats mot kriminelle utlendinger

En særlig innsats skal legges ned for å returnere utlendinger uten lovlig opphold som begår kriminalitet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 20 millioner kroner for å forsterke innsatsen med å følge opp utlendinger som pågripes i det åpne rusmiljøet i Oslo.

Nytt transittsenter på Gardermoen

Videre foreslår regjeringen å øke bevilgingen med 19 millioner kroner til kapasitetsutvidelser og drift av nytt transittsenter på Oslo lufthavn Gardermoen.

Regjeringen foreslår videre å bevilge i overkant av 5 millioner kroner til å etterforske saker hvor personer kan ha fått innvilget opphold i Norge på feilaktig grunnlag.