Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere vil bli lærere for de minste

Søkertall for høyere utdanning

Søkningen til barnehagelærerutdanningen økte med 5,3 prosent fra i fjor til i år. Det viser tall fra Samordna opptak. Også for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn er det en økning fra i fjor. Økningen er på 2,5 prosent.

Søkningen til barnehagelærerutdanningen økte med 5,3 prosent fra i fjor til i år. Det viser tall fra Samordna opptak. Også for grunnskolelærer-utdanningen for 1.-7. trinn er det en økning fra i fjor. Økningen er på 2,5 prosent. 

 –Det er gledelig at flere ønsker å utdanne seg til barnehagelærere og grunnskolelærere. Det er et stort behov for flere dyktige barnehagelærere og lærere. De gir et viktig bidrag for barns pedagogiske tilbud i barnehage og skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Antall søkere med barnehagelærerutdanning som sitt førstevalg har økt med 5,6 prosent siden oppstarten for kampanjene (2011-2014). Antall søkere med en av lærerutdanningene som sitt førstevalg har økt med 61,4 prosent siden i 2008. Veksten har vært størst for den femårige integrerte masterutdanningen (lektorutdanningen), med 15,9 prosent fra i fjor. Av alle utdanningene med 1.000 studieplasser eller mer, er dette den største prosentvise økningen fra året før.

– Jeg er veldig fornøyd med at stadig flere lærerstudenter bestemmer seg for at de vil ta master allerede fra starten. Det gir oss enda mer kompetanse inn i skolen, sier Røe Isaksen.  

Samlet sett har derimot grunnskolelærerutdanningene sakket akterut i konkurransen om søkere til høyere utdanning de siste årene. For mens søkningen til 1.-7. trinn altså har økt med 2,5 prosent, har søkningen til 5.-10 trinn gått ned med 2,8 prosent fra i fjor. Totalt blir søkningen til grunnskolelærerutdanningene omtrent som i 2013.

Færre ønsker å ta faglærerutdanning. Antall søkere er redusert med 6,3 prosent fra i fjor.  Søknadsveksten for barnehagelærerutdanningen vil heller ikke være tilstrekkelig for å dekke behovet for faglært arbeidskraft i fremtiden.

–For at det skal bli et tilstrekkelig antall lærere i barnehage og grunnskole i fremtiden, er vi avhengig av at søknadsveksten fortsetter de neste årene. Regjeringen vil følge opp den økte etterspørselen etter master i lærerutdanningene. Målet er å innføre master som hovedmodell, også for grunnskolelærerutdanningene, sier Røe Isaksen.

Les flere fakta og hovedtrekk fra søkertallene her: 

Du kan også lese mer på Samordna opptak: 

Til toppen