Flere vil bli lærere, ingeniører og sykepleiere

Søkertall til høyere utdanning

Søkningen til barnehagelærere og grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn øker. Det samme gjør søkningen til realfag og ingeniørutdanningene. Det viser tall fra Samordna opptak.

Søkningen til barnehagelærere og grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn øker. Det samme gjør søkningen til realfag og ingeniørutdanningene. Det viser tall fra Samordna opptak.

 

Totalt søker nesten 120.000 høyere utdanning i år. Det er om lag 2 800 flere enn i fjor, og er en økning på 2,4 prosent.

– Jeg er fornøyd med at det fortsatt er god søkning til høyere utdanning, og spesielt fornøyd med at den positive utviklingen til lærere, teknologi og realfag fortsetter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Realfag og teknologi

Totalt øker søkningen til teknologisk fag i år med 5,4 prosent sammenliknet med tilsvarende tall i 2013. Dette fordeler seg med 8,2 prosent på ingeniørutdanning (tre-årig bachelor) og 4,7 prosent på master i teknologi.  

Til studier innen realfag er det en økning på ca 12 prosent.

- Det er over flere år satset systematisk på realfag og teknologi. Det er fortsatt et stort behov for ingeniører og andre med realfagskompetanse i samfunnet.  Jeg er derfor veldig glad for at så mange unge søker seg til slik utdanning, sier kunnskapsministeren.

Lærerutdanninger

Søkningen til barnehagelærerutdanningen økte med 5,3 prosent fra i fjor til i år. Det viser tall fra Samordna opptak. Også for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn er det en økning fra i fjor. Økningen er på 2,5 prosent.

–Det er gledelig at flere ønsker å utdanne seg til barnehagelærere og grunnskolelærere. Det er et stort behov for flere dyktige barnehagelærere og lærere. De gir et viktig bidrag for barns pedagogiske tilbud i barnehage og skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Antall søkere med barnehagelærerutdanning som sitt førstevalg har økt med 5,6 prosent siden oppstarten for kampanjene (2011-2014). Antall søkere med en av lærerutdanningene som sitt førstevalg har økt med 61,4 prosent siden i 2008. Veksten har vært størst for den femårige integrerte masterutdanningen (lektorutdanningen), med 15,9 prosent fra i fjor. Av alle utdanningene med 1.000 studieplasser eller mer, er dette den største prosentvise økningen fra året før.

Helsefagutdanninger

Årets søkertall viser at det er god søkning til helsefagutdanningene. Tallene viser en økning på ca 6,6 prosent sammenliknet med i fjor. 

Til sykepleierutdanningen er det eksempelvis registrert 10 518 førstevalgssøkere til

4 452 utlyste studieplasser. Det er en økning i søkning på omlag 10,8 prosent sammenliknet med i fjor. 

Les flere fakta og hovedtrekk fra søkertallene her

Du kan også lese mer på Samordna opptak

Til toppen