Flomsikringsplaner i Nedre Eiker

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag Krokstadelva i Nedre Eiker kommune for å se nærmere på de flomsikringsplanene som foreligger for området.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag Krokstadelva i Nedre Eiker kommune for å  se nærmere på de flomsikringsplanene som foreligger for området.

Olje- og energiminister Lien på befaring av flomsikring i Krokstadelva. (EBM/OED)

- Det er regjeringens mål å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. Med befolkningsvekst, økte verdier i samfunnet og klimaendringer øker skadepotensialet knyttet til flom og skred. Derfor må vi satse mer på å forebygge. Norges vassdrags- og energidirektorat kan yte hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser, men dette er et ansvar også hver huseier, utbygger og kommune må være bevisst, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Siden 2006 har NVE sammen med Nedre Eiker kommune jobbet med å utrede mulige sikringstiltak for å begrense skadene ved en større flom. NVE utarbeidet en plan for sikringstiltak i Krokstadbekken etter 2007-flommen.

- Nedre Eiker kommune har opplevd flere flomhendelser de siste årene. Under ekstremværet Frida lå store deler av Mjøndalen sentrum under vann. Vi vet at det er krevende for kommunen å håndtere dette alene og jeg synes det er bra at NVE har utredet mulige sikringstiltak her, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien (t.h.) og ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye (foto: EBM/OED).


Til toppen