Flomsituasjonen på Vestlandet

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for statens naturskadeordning. Over denne ordningen ytes det erstatning for naturskader i tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.

- Skadene har gjort sterkt inntrykk på meg og jeg vil følge situasjonen nøye framover, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Skader på for eksempel private veier og bruer og dyrket mark faller inn under den statlige ordningen.

Til toppen