Vis hele kalenderen

20.05.2014

  • Flyplass i Sälen

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    En delegasjon ledet av ordfører Ole Martin Norderhaug, vil orientere næringsministeren om den planlagte flyplassen i Sälen.