Folkehelsemelding 2015:

Innspillsseminar 17. september

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer i samarbeid med KS til et innspillseminar på Litteraturhuset onsdag 17. september 2014 fra kl. 10.00-15.00.

Regjeringen ønsker en bredere satsing på folkehelse og vil derfor legge frem en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. 17. september inviterer vi organisasjoner og andre aktører på folkehelsefeltet til å komme med innspill til politikkutviklingen.

Vi trenger innspill om hvordan vi kan forebygge bedre og jobbe for at psykisk helse skal bli like viktig som fysisk helse i arbeidet med folkehelse. Vi trenger innspill til hvordan vi kan gjøre det enklere å motivere folk til å ta sunne valg, slik at vi hindrer unødvendig sykdom. Og vi trenger innspill om hvordan vi kan legge bedre til rette for at eldre kan stå lengre i arbeidslivet og i større grad delta i samfunnet.

God helse er ikke bare fravær av sykdom. God helse handler også om å mestre de fysiske og psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for. Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel og om å redusere risiko for sykdom.

Nasjonale tiltak, rammebetingelser og virkemidler er avgjørende for utviklingen av folkehelsearbeidet. Men det meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. Det er derfor viktig med god lokal politisk forankring. Helse- og omsorgsdepartementet og KS arrangerer derfor dette seminaret i fellesskap. Folkehelsemeldingen skal legges fram før kommunevalget for å legge til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser.

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Tid: Onsdag 17. september, kl 10.00-15.00
(påmeldingsfristen har gått ut og seminaret er fulltegnet)

Program til innspillseminar 

Les invitasjonen til seminaret

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter