Folkerettsstridig og illegitim folkeavstemning på Krim

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Maktbruk, trusler om maktbruk og intervensjon i en annen stats indre anliggender fra en utenforstående stat bryter med folkerettens grunnleggende regler, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge mener at folkeavstemningen på Krim, hvis den nå gjennomføres på søndag som planlagt, under de rådende omstendigheter er folkerettsstridig og uten legitimitet, sier utenriksminister Brende.

- Vi kan i likhet med andre land ikke anerkjenne resultatet fra en folkeavstemning under de rådende omstendigheter med blant annet folkerettsstridig russisk militær tilstedeværelse, sier utenriksministeren.

- Norge oppfordrer sammen med andre land Russland til å stoppe handlinger med sikte på folkerettsstridig å endre Krims status. En slik folkeavstemning vil klart svekke mulighetene til å finne en politisk løsning, sier Brende.