For å gjøre slutt på fattigdom trenger vi fred

Statsministeren talte på World Leaders Forum på Columbia University 25. september i New York.

Statsminister Erna Solberg var i dag invitert til å holde en tale på World Leaders Forum på Columbia University i New York. Talen ble fulgt opp med en spørsmålsrunde fra studenter og ansatte på universitetet.

Tema for talen var tema er hvordan vi skal bekjempe fattigdom i land som har interne voldelige konflikter. Invitasjonen til arrangementet på Columbia University må ses i lys av at at statsministeren siden desember 2013 har ledet FNs generalsekretærs pådrivergruppe for FNs tusenårsmål sammen med Rwandas president Paul Kagame. Det er land i voldelige konflikter som gjør minst fremskritt i å nå FNs tusenårsmål.

World Leaders Forum ble etablert på Columbia University i 2003 og er en serie av møter som går året rundt. Formålet er å fremme «livlig og uhindret dialog» omkring de store økonomiske, politiske og sosiale spørsmål i vår tid. Tidligere talere har vært bl.a. Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin, Michelle Bachelet og Václav Klaus. 

Til toppen