Forbrukeren i førersetet av vår digitale tidsalder

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Nye digitale produkter og tjenester påvirker forbrukeres rettigheter og privatliv. Forbrukeres situasjon i vår digitale tidsalder var tema for årets Consumer Summit i regi av Europakommisjonen.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk bred gehør for norske synspunkter på forbrukerrettigheter under årets Consumer Summit i Brussel. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

Konferansen for aktuelle forbrukerspørsmål samlet rundt 500 representanter fra regjeringer, myndighetsorganer, forbrukerorganisasjoner og næringsliv fra hele Europa 1. og 2.april i Brussel.

– Digitale tjenester har endret måten vi tilegner oss kunnskap på, underholder oss selv, kommuniserer med andre, ja simpelthen måten vi lever på, sa president José Manuel Barroso i Europakommisjonen i sin velkomsttale.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne delte norske erfaringer og synspunkter i sitt innlegg på konferansen. Statsråden trakk frem Finansportalen.no og Hvakostertannlegen.no som gode eksempler på hvordan teknologi kan åpne for nye muligheter for forbrukerne. Horne var også opptatt av at ingen skal falle utenfor i det digitale samfunn. Les statsrådens innlegg her.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Forbrukeren er produktet
Bruksområdene for digitale produkter og tjenester utvides stadig. I dag kan man benytte mobil og pc for bruk på områder som helsetjenester, billettbestilling, meteorologitjenester, bildedeling, prissammenligninger med mer. Mange er også gratis. Forbrukere blir i større grad utsatt for spesifikk reklame basert på datahistorikk brukeren selv har laget ved bruk av slike tjenester.

– Hvis du ikke betaler for en tjeneste, er du ikke en forbruker. Du er selve produktet, sa redaktør Per Strömbäck av Netopia, et nettmagasin og forum for det digitale samfunn.

Vanlige folks forbruk kan dermed bli et produkt i seg selv. Lagret datainformasjon blir brukt systematisk til å treffe brukerens preferanser nøyaktig. Å ikke kontrollere data om ens egen aktivitet er dermed prisen man må betale for fri bruk av enkelte digitale tjenester, mente Strömback.

Flere konferansedeltakere tok til orde for et nøytralt internett. Argumentet var at forbrukeren mister evne til å kritisk vurdere informasjon når søkemotorer gjetter hva man egentlig søker på.

Kommissær for forbrukerspørsmål Neven Mimica i Generaldirektoratet for helse- og forbrukerspørsmål i Europakommisjonen (DG SANCO) følger med på utviklingen av historikkbasert markedsføring.

– Datamengder fungerer som en ny valuta i vår tid, vi må lage et tidsriktig regelverk som setter forbrukeren i førersetet av den digitale æraen, sa Mimica.

Forbrukere elsker digitale produkter
I målene for EUs digitale agenda forsøker man å øke tilgangen på bredbånd i Europa. På Consumer Summit vektla aktører fra næringslivet potensialet for at flere arbeidsplasser kan skapes ved utvide den digitale økonomien. De mener at små og mellomstore bedrifter på tilbudssiden må henge med, dersom etterspørselen etter digitale tjenester skal tilfredsstilles. Men viktigst var det å skape tillitt hos forbrukeren.

– Forbrukerne elsker sektoren vår, den kjærligheten må vi pleie, sa leder John Higgins for Digital Europe, en interesseorganisasjon for private aktører i digital industri.

Det ble oppfordret til at forbrukernes kjærlighet til digitale produkter burde pleies i vid forstand, ved å ta ekstra hensyn til utsatte forbrukergrupper. Opplæring av barn og eldre kan være et middel for at disse skal dra nytte av et digitalt tjenestetilbud, i stedet for å bli skadelidende parter ved uvøren bruk.

E-beskyttelse i nytt direktiv
Fjernsalg, eller e-handel, er et økende fenomen. Tidligere forbrukerrettigheter strekker ikke til for kjøp av varer og tjenester over nett. Kommisjonen har derfor utbedret forbrukerrettighetsdirektivet. Nå skal direktivet styrke forbrukernes rettigheter ved å blant annet forby aktører som lurer netthandlere til å betale for tjenester som gir seg ut for å være gratis. Direktivet skal også sikre 14-dagers returrett ved fjernsalg, uansett hvor og når produktet er kjøpt.

Mer informasjon:
Les mer om Kommisjonens arbeid med forbrukerrettigheter her.

Les mer om regjeringens arbeid med forbrukerrettigheter her.

Les mer om Norges deltakelse i forskningssamarbeid om IKT-løsninger for eldre.

Til toppen