Forbyr sterke laserpekere

Regjeringen har i dag, 5. desember, vedtatt å forby import, salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Sterke laserpekere er et problem for lufttrafikken og kan føre til skade på øyne og hud.

– Sterke laserpekere er et problem for lufttrafikken og fører til risikofylte situasjoner når piloter blendes. Laserpekere kan også føre til skade på øyne og hud, selv på lang avstand og ved indirekte eksponering. En strengere regulering vil kunne hindre farlig bruk av laserpekere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er regelverket slik at bruk og besittelse av sterke laserpekere i offentlig rom krever godkjenning fra Statens strålevern. Nå vil det ikke bli skille på offentlig og privat rom. Med et generelt forbud vil kun virksomheter og personer med et berettiget behov få godkjenning fra Statens strålevern til å importere, selge, kjøpe og bruke sterke laserpekere, uavhengig av om dette skjer i offentlig eller privat rom.

Både Luftfartstilsynet, Statens strålevern, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet har tatt til orde for et slikt generelt forbud, og i høringen fikk forslaget entydig støtte.

Forbudet er en forenkling og vil føre til enklere håndheving for tilsynsmyndighetene. For å effektivisere håndhevingen av forbudet ytterligere vil Helse- og omsorgsdepartementet fremme forslag om å gi tollvesenet adgang til å stanse ulovlig import og sørge for at sterke laserpekere tas ut av sirkulasjon på en enklere måte enn i dag.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen