Fordelingen av tilskudd til studentboliger for 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har fordelt omlag 359 millioner kroner til bygging av 1260 studentboliger i 2014.

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig.

–Vi har valg å tildele om lag tre fjerdedeler av tilskuddene til pressområdene, fordi vi mener at behovet er størst på disse stedene. Samtidig ser vi at det også er behov for flere studentboliger andre steder i landet. Vi har satt oss som mål å bygge flere studentboliger. Nå er det viktig at studentsamskipnadene holder trykket oppe på utbyggingen, slik at vi får god fremdrift i prosjektene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Navn på studentsamskipnad  

Tilsagn om tilskudd til antall hybelenheter

Sted

Studentsamskipnaden Stord/ Haugesund

50

Haugesund

Studentsamskipnaden i Agder

60

Kristiansand

Studentsamskipnaden i Stavanger

93

Sandnes + Stavanger

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

276

Oslo

Studentsamskipnaden i Ås

50

Ås

Studentsamskipnaden i Bergen

140

Bergen

Studentsamskipnaden i Trondheim

174

Trondheim

Studentsamskipnaden i Buskerud

50

Drammen

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

50

Sogndal

Studentsamskipnaden i Vestfold

58

Tønsberg

Studentsamskipnaden i Hedmark

2

Elverum

Studentsamskipnaden i Østfold

50

Halden

Studentsamskipnaden i Nordland

105

Bodø

Studentsamskipnaden i Finnmark og Tromsø

50,5

Tromsø + Svalbard

Studentsamskipnaden i Telemark

50

Porsgrunn