Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkler regelverket for oppdrettsnæringen

Fiskeriministeren foreslår å fjerne særregler som regulerer eierskap i havbruksnæringen.

Fiskeriministeren foreslår å fjerne særregler som regulerer eierskap i havbruksnæringen.

-Jeg vil at oppdrettsnæringen skal ha like gode rammebetingelser som resten av næringslivet. Å fjerne unødvendige særreguleringer betyr forenkling og mindre byråkrati, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forslaget innebærer at det ikke lenger vil stilles krav om søknad om erverv av 15 prosent eller mer av produksjonskapasiteten i Norge. Forslaget vil lette forvaltningens oppgaver med tilsyn og kontroll med hvor stor andel av produksjonskapasiteten i Norge enkeltselskaper har.

Samtidig vil rapporteringsbyrden reduseres for selskap som omfattes av dagens regulering. Fiskeriministeren påpeker at oppdrettsnæringen vil være omfattet av det samme konkurranseregelverket som øvrig norsk næringsliv.

- Oppdrettsnæringen bør få regulere produksjon og bearbeiding ut fra markedsmessige hensyn, fremfor faste krav som er satt av det offentlige. Dette vil kunne gjøre havbruksnæringen bedre rustet i den internasjonale konkurransen på lang sikt, sier fiskeriministeren

Nærings- og fiskeridepartementet har i løpet av den siste tiden iverksatt flere forenklingstiltak på fiskeri- og havbruksområdet.

Hittil i år er følgende tiltak iverksatt:

• Kravet til eierfellesskap ved strukturering i havfiskeflåten er opphevet
• Åpnet for unntak fra fylkesbindingen ved generasjonsskifte. Fylkesbindingen gjelder i enkelte torskefiskerier.
• Midlertidig ordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet.
• Enklere refordeling av fiskekvoter og andre reguleringsendringer gjennom året.
• I løpet av høsten 2014 tas det sikte på å fremme forslag om regler som gjør det enklere med levendelagring av torsk. Planen er at endringene skal kunne tre i kraft 1. januar 2015.

-Jakten på forenklinger som kan fjerne byråkrati og styrke konkurransekraften til norsk fiskeri- og havbruk fortsetter. Dette er en næring som konkurrerer i et globalt marked der vi er nødt til å være konkurransedyktige, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Les Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Les Forskrift om endring av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Til toppen