Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkler utmarksbyråkrati

Innlegg i lokal- og riksaviser august 2014

Regjeringen vil rydde i unødvendig byråkrati og legge bedre til rette for næringsvirksomhet og bruk av utmark.

Regjeringen vil rydde i unødvendig byråkrati og legge bedre til rette for næringsvirksomhet og bruk av utmark.
 
Forvaltningen av utmark er preget av uklare ansvarsforhold. Det er for mange etater og aktører som er involvert når vi skal ta avgjørelser om hvordan vi skal bruke utmark. Utmarksforvaltningen er for kompleks både for forvaltningen og brukerne. Dette er unødvendig byråkrati og det gir også ulike regelverk ulike steder.
 
I løpet av høsten skal regjeringen få forslag fra en egen faggruppe om forenklinger av regelverket for bruk av utmark. Gruppen skal også foreslå tiltak som kan gi kommunene mer selvstyre over utmarka.
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet står sammen med landbruks- og matdepartementet og klima- og miljødepartementet om prosjektet.
 
Regjeringen ønsker å ta hensyn til miljø og natur, men vi ønsker samtidig å legge bedre til rette for næringsvirksomhet. Her er et enormt verdiskapningspotensial, ikke minst knyttet til turisme. Disse mulighetene bør vi bruke.
 
Stadig nye behov har gjennom årene gitt stadig nye regler for bruken av utmarka. Intensjonene har vært gode hele tiden, men resultatet er et lappeteppe av forvaltning og uklare ansvarsforhold. Dette gir overadministrasjon, dobbeltarbeid og store kostnader til samordning og koordinering.
 
I en rapport fra Nordlandsforskning i 2013 finner vi ett eksempel: Forvaltningen av Dovrefjell-Sunndalsfjella involverer for mange aktører og prosesser. Konsekvenser er at virkemidler, tiltak og ulike planer i mange tilfeller virker mot hverandre og fører til en fragmentert og lite effektiv utmarksforvaltning.
Slik ønsker vi ikke å ha det.
 
For regjeringen er lokal medvirkning viktig i forvaltning av naturressursene. Derfor er et annet mål med dette prosjektet å se på muligheter for at kommunene i større grad skal kunne styre bruken av egen utmark.
 
Vi trenger god balanse mellom nasjonale hensyn og et større lokalt selvstyre. Jeg har stor tro på at en lokalt både ser mulighet for å skape ny næringsvirksomhet og finne gode løsninger.
 
Naturen rundt oss er vårt gull. Det må vi foredle på en god måte.


 

Til toppen