Forenkling av offentlige krav til hesteavl

Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, foreslått å endre de offentlige kravene til hesteavl.

Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, foreslått å endre de offentlige kravene til hesteavl. Forenklingen innebærer at det ikke lenger vil være et offentlig krav om kåring av hingster som skal brukes i avl. De nasjonale kåringsbestemmelsene vil derfor ikke lenger være en del av regelverket om avl på hest.

Departementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å utarbeide utkast til endringer i forskrift om godkjente (renavla/registrerte) dyr av hestefamilien, som skal gjennomføre denne forenklingen. Endringsforslagene vil bli sendt på høring i høst. 

Hest med føll
Landbruks- og matdepartementet foreslår at det ikke lenger skal være et offentlig krav om kåring av hingster som skal brukes i avl. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen