Forenkling gir billigere patentering

– Det blir enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Det er godt nytt for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår nå endringer som vil redusere oversettelseskostnadene når europeiske patenter skal gjøres gjeldende i Norge og når det søkes patent i Norge.

– Det er gunstig for nyskapende selskaper, særlig små og mellomstore bedrifter, sier Mæland.

Regjeringen tar sikte på at endringene skal tre i kraft 1. januar 2015.

– Vi vil ha færre krav til oversettelse av europeiske patenter. I tillegg foreslår vi at engelsk skal kunne brukes ved levering og behandling av nasjonale patentsøknader i Norge, sier Mæland.

Regjeringen foreslår at Norge tiltrer London-overenskomsten til den europeiske patentkonvensjonen. Den reduserer kravene til oversettelse av europeiske patenter når patenthaveren skal gjøre dem gjeldende i Norge. For europeiske patenter som er meddelt på engelsk innebærer forslaget at patenthaveren bare trenger å oversette patentkravene til norsk når patentet skal gjøres gjeldende i Norge. Patentkravene er avgjørende fordi de definerer hva som er omfattet av patentet. Er patentet meddelt på fransk eller tysk, må også beskrivelsen oversettes til norsk eller engelsk.

Det foreslås i tillegg at det åpnes for at søknader om patent i Norge skal kunne leveres og behandles på engelsk, samt at patent skal meddeles på engelsk når søknaden er på engelsk.

Regjeringen fremmer nå to proposisjoner om dette til Stortinget.