Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkling gir billigere patentering

– Det blir enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Det er godt nytt for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår nå endringer som vil redusere oversettelseskostnadene når europeiske patenter skal gjøres gjeldende i Norge og når det søkes patent i Norge.

– Det er gunstig for nyskapende selskaper, særlig små og mellomstore bedrifter, sier Mæland.

Regjeringen tar sikte på at endringene skal tre i kraft 1. januar 2015.

– Vi vil ha færre krav til oversettelse av europeiske patenter. I tillegg foreslår vi at engelsk skal kunne brukes ved levering og behandling av nasjonale patentsøknader i Norge, sier Mæland.

Regjeringen foreslår at Norge tiltrer London-overenskomsten til den europeiske patentkonvensjonen. Den reduserer kravene til oversettelse av europeiske patenter når patenthaveren skal gjøre dem gjeldende i Norge. For europeiske patenter som er meddelt på engelsk innebærer forslaget at patenthaveren bare trenger å oversette patentkravene til norsk når patentet skal gjøres gjeldende i Norge. Patentkravene er avgjørende fordi de definerer hva som er omfattet av patentet. Er patentet meddelt på fransk eller tysk, må også beskrivelsen oversettes til norsk eller engelsk.

Det foreslås i tillegg at det åpnes for at søknader om patent i Norge skal kunne leveres og behandles på engelsk, samt at patent skal meddeles på engelsk når søknaden er på engelsk.

Regjeringen fremmer nå to proposisjoner om dette til Stortinget.

Til toppen