Forenklinger i jordbruksavtalen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet. 

-  Jeg har store forventninger til at gruppa skal komme med betydelige og konstruktive forslag til forenklinger, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Selv om man i årets jordbruksoppgjør fikk forenklet en god del, er det fortsatt behov for å gjøre landbrukspolitikken enklere, og å redusere byråkratiet, sier Listhaug. 

Arbeidsgruppa har følgende medlemmer:

  • Kristin Ianssen, Norges Bondelag
  • Johan Warlo, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Marit Bårnes, Norsk Landbrukssamvirke
  • Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
  • Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  • Ole Gjølberg, professor NMBU
  • Per Skjeflo, Finansdepartementet
  • Viil Søyland, Landbruks- og matdepartementet

Gruppa har fått følgende mandat:

”Arbeidsgruppa skal gjennomgå jordbruksavtalens virkemidler og foreslå forenklinger som gir et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. Det skal foreslås et virke­middel­system, med færre og enklere ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over hele landet. Det skal legges vekt på forenklinger for de nærings­drivende og en enklere forvaltning. Gruppa skal vurdere konsekvenser av forslagene, både hver for seg og samlet. Herunder skal forholdet til Norges forpliktelser iht. WTO-regelverket omtales og tas hensyn til. Utredningen skal ikke omfatte de markedsbalanserende ordningene under Omsetningsrådet eller kvote- og prisutjevnings­ordningen for melk.” 

Arbeidsgruppa skal avslutte arbeidet innen utgangen av 2015, men skal levere en delrapport som en del av grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene våren 2015.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og fylkesmann Lars Sponheim
Fylkesmann Lars Sponheim skal lede arbeidsgruppen som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. (Foto: LMD)