Foreslå din kandidat til Gollegiella 2014!

GOLLEGIELLA - Nordisk samisk språkpris deles ut for sjette gang høsten 2014 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors. Vi ønsker forslag til kandidater innen 30. mai i år.

GOLLEGIELLA  - Nordisk samisk språkpris deles ut for sjette gang høsten 2014 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors. Vi ønsker forslag til kandidater innen 30. mai i år.

Språkprisen er opprettet av ministrene ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annet hvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro.

Språkprisens formål
Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?
Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå din kandidat!
Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2014.

Send inn skriftlig forslag på prisvinner med en begrunnelse på maks 1 - 2 sider.

Forslag sendes innen 30. mai 2014 til: 

info@samediggi.fi eller

Gollegiella - vurderingskomiteen
Sámediggi/Sametinget/Saamelaiskäräjät
SAJOS
99870 Anár/Inari, Finland
Tel: +358108393100

Til toppen