Skoler til Benjaminprisen 2014

- Den årlige utdelingen av Benjaminprisen til skolen som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering, er viktig for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø. Jeg vil oppfordre alle til å foreslå skoler til prisen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Fristen er 1. oktober.

Stadig oftere oppstår det motsetninger i Europa mellom majoritets- og minoritetsgrupper. Det er også en voksende rasisme og antisemittisme og en urovekkende fremvekst av unge voldelige radikaliserte innenfor politiske og religiøse miljøer - både på venstre- og høyresiden.

- Skolen som fellesarena har en sentral funksjon for å motvirke denne utviklingen. Jeg er veldig opptatt av at skolen skal være en inkluderende arena, hvor barn og ungdom - foruten det å ta til seg kunnskap - lærer å leve sammen tross ulik politisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Holdningsskapende arbeid krever kontinuerlig en stor innsats fra skoleledere, lærere, foreldre og elever, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Om Benjaminprisen

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt og langsiktig mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som 15 år gammel ble offer for et rasistisk motivert drap begått av nynazister på Holmlia den 26. januar 2001.

Prisen deles ut på vinnerskolen 26. januar 2015 og består av 100 000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste av Benjamin Hermansen. På http://www.benjaminprisen.no/ kan alle enkelt foreslå en skole.

Til toppen