Foreslår å avvikle styret i Statens pensjonskasse

Et forslag om å avvikle styret i Statens pensjonskasse ble sendt på høring 4. juni. Endringene i Statens pensjonskasses oppgaver og organisering gjennom årenes løp er bakgrunnen for forslaget.

Styrets tidligere funksjon som et reelt styre har gradvis falt bort.  De oppgavene styret i dag sitter igjen med er av pensjonsfaglig art. Disse oppgavene kan fullt ut ivaretas av administrasjonen i SPK.

–Jeg har kommet fram til at det ikke lenger er behov for et eget styre for Statens pensjonskasse, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

I høringsnotatet foreslår departementet å opprette et brukerforum hvor hovedorganisasjonene for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt Statens pensjonskasse, er representert. Forumet kan være nyttig både for organisasjonene og Statens Pensjonskasse, og blir i første omgang opprettet som en forsøksordning for et år.

Høringsfristen for lovforslaget er 4. september.

Til toppen