Foreslår å oppheve kompetanseforskriften

- Med dette forslaget følger vi opp Sundvollen-plattformen. Nettselskaper og kraftprodusenter må kunne organisere seg på en måte som de finner optimalt, slik at krav som ikke er strengt nødvendige for driften kan unngås. På den måten kan også nettselskapenes kostnader og dermed nettleien, som forbrukerne betaler, reduseres. Selskapene må fortsatt ha egne ressurser til å følge opp alt som settes bort, men jeg ønsker å fjerne for detaljerte krav til egenkompetanse, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring et forslag til oppheving av forskrift om krav til kompetanse med videre hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) og med samtidig innføring av ny bestemmelse i energilovforskriften.

- Med dette forslaget følger vi opp Sundvollen-plattformen. Nettselskaper og kraftprodusenter må kunne organisere seg på en måte som de finner optimalt, slik at krav som ikke er strengt nødvendige for driften kan unngås. På den måten kan også nettselskapenes kostnader og dermed nettleien, som forbrukerne betaler, reduseres. Selskapene må fortsatt ha egne ressurser til å følge opp alt som settes bort, men jeg ønsker å fjerne for detaljerte krav til egenkompetanse, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Forslaget sendes nå på bred høring. Forslaget fjerner tallfestede krav til bemanning som følger av dagens kompetanseforskrift. Det presiserer at selskapene fremdeles må ha egen kompetanse til å vurdere behov for nødvendige tiltak, og til å vurdere kvaliteten på og utførelsen av arbeid som settes bort. Dette ivaretas med innføring av en ny bestemmelse i energilovforskriften.

Olje- og energidepartementet legger til grunn at forslaget vil føre til avbyråkratisering og forenkling, samtidig som konsesjonærer som velger å sette ut oppgaver, fortsatt er ansvarlig for at disse utføres i henhold til krav i lov, forskrift og konsesjoner.

Til toppen