Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår endringer i sjøloven

Regjeringen foreslår endringer i sjøloven for å få bedre erstatningsvern ved sjøtransport av farlige og skadelige stoffer (HNS).

Regjeringen foreslår endringer i sjøloven for å få bedre erstatningsvern for skadelidte, for å redusere statens eksponering etter ulykker ved transport av farlig gods og for å få til en bedre ansvarsdeling mellom rederiene og de som eier skipslast.

– Lovforslaget ivaretar viktige miljøhensyn samtidig som det bidrar til å styrke skadelidtes erstatningsrettslige vern ved sjøulykker, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I lovforslaget bes det om Stortingets samtykke til ratifikasjon av den såkalte HNS-protokollen til konvensjonen 3. mai 1996 om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer (HNS-konvensjonen). HNS-konvensjonen gir regler om ansvar for skader forvoldt i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, og regler om etableringen av et internasjonalt erstatningsfond for slike skader. Det foreslås endringer i sjøloven som gjennomfører HNS-konvensjonen i norsk rett.

Det foreslås også endringer i sjøloven for å gjennomføre FNs sjøfartsorganisasjon IMOs vedtak om å oppjustere ansvarsgrensene for sjørettslige krav.

Les lovforlsaget her

 

Til toppen