Fornyelse av nordisk regjeringssamarbeid

De nordiske samarbeidsministerne ble 26. juni enige om å reformere det nordiske samarbeidet. Beslutningen kommer som en forlengelse av visjonserklæringen fra februar i år. ─ Det skal bli mer politikk i nordisk regi i årene fremover, sier nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker.

─ Målet med reformarbeidet er å sikre at det nordiske samarbeidet er i stand til å møte fremtidige utfordringer.  Vi trenger et dynamisk og politisk rettet samarbeid, som støttes av effektive beslutningsprosesser og god administrativ praksis, sier Elisabeth Aspaker.

I rapporten «Nytt Norden» presenterer generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, 39 konkrete forslag til en fornyelse av det nordiske samarbeidet.

Les mer om de 39 forslagene til fornyelse fra rapporten «Nytt Norden»

Med utgangspunkt i rapportens forslag, har samarbeidsministrene i dag vedtatt en reformpakke for det nordiske samarbeidet.

─ Nordisk ministerråd og nordisk regjeringssamarbeid må levere gode resultater på aktuelle problemstillinger som opptar de nordiske lands regjeringer. Målet er å skape felles nordisk nytte og konkrete resultater som har direkte betydning for de nordiske borgerne, sier Aspaker.

Reformen av det nordiske samarbeidet er et ledd i å realisere de nordiske samarbeidsministernes visjoner om et grenseløst, innovativt, utadvendt og synlig Norden

Les samarbeidsministrenes visjonserklæring her: Sammen er vi sterkere

Til toppen