Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Regjeringen har som mål å styrke kunnskapsutviklingen og kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som ledd i dette mottar nå alle landets kommuner og fylkesmenn en håndbok for hvordan kommunene kan tilrettelegge for mer forskning.

– Mer og bedre forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en forutsetning for å møte morgendagens utfordringer og sikre at brukeres behov blir godt ivaretatt. Samtidig tror jeg relevant forskning kan stimulere til et bedre fag- og arbeidsmiljø, sier helseminister Bent Høie.

Målet med håndboken er å gi praktisk råd til kommuner som er i gang med eller planlegger å sette i gang forskningsaktiviteter. Håndboken er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målgruppen for håndboken er ledere, fagansvarlige og forskningsinteressere i den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Les håndboken "Forskning for bedre kommunalehelse- og omsorgstjenester"

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen